O NÁS
Průkazy energetické náročnosti budov
Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené  podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje  výpočtem celkové roční dodané energie  potřebné na vytápění, větrání, chlazení,  klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, při  jejím standardizovaném užívání bilančním  hodnocením. Průkaz energetické náročnosti  budovy obsahuje protokol prokazující  energetickou náročnost budovy a grafické  znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A – G, kde jsou také určeny jejich hranice. Jsme ze Zlínského kraje, ale při zpracování  PENB- působíme v rámci celé České republiky  (pokud nám poskytnete kompletní projektovou  dokumentaci a fotodokumentaci).  Pokud projektovou dokumentaci nemáte k  dispozici, tak působíme jen v rámci Zlínského  kraje, protože v tomto případě musíme  nemovitost přijet osobně zaměřit. K vypracování PENB jsou potřeba následující údaje: Identifikační údaje budovy: Vlastník nemovitosti, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail a případně IČ  Adresa posuzované nemovitosti Účel budovy, počet osob Číslo pozemkové či stavební parcely, číslo listu vlastnictví, katastrální území  Technické údaje budovy: Kompletní stávající (aktuální) projektová dokumentace RD či BD – zejména půdorysy všech  podlaží, suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy  Situace stavby včetně inženýrských sítí a orientace ke světovým stranám  Popis skladeb konstrukcí obálky budovy (podlah, obvodových stěn, stropů, střech)  Popis stavu oken a dveří (druh, stáří, typ zasklení)  Typ a výkon instalovaného kotle, popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony  zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)  Typ osvětlení v budově, celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací  soustavy Popis vzduchotechnického zařízení včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace  tepla, použití zemního výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon ohřívače vzduchu, typ  protimrazové ochrany) Popis nuceného větrání Fotografie objektu ze všech světových stran Všechny materiály je možné zaslat elektronicky, poštou nebo předat osobně. V případě novějších  projektových dokumentací uvítáme i předání kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě  (výkresy ve formátu dwg).  Co je smyslem průkazů? Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v  nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u aut, vyčte  zájemce teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické  náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisí na způsobu užívání  domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá či mírná zima.   Průkaz také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení. 
Zpracujeme kompletní průkaz energetické náročnosti budovy