Nová zelená úsporám
Důležité základní informace: Doba trvání programu: 2013 – 2020 Očekávané finance na dotace by se měly pohybovat v rozmezí  17 – 36 mld. Kč. Na začátku zahájení příjmu žádostí ke zpracování byla k dispozici 1 mld. Kč Zahájení programu a začátek zpracovávání projektů k bydlení – červen 2013. Zahájení příjmu žádostí pro objekty k bydlení – rodinné a bytové domy – srpen 2013. Administrace na Fondu životního prostředí  a první vyplacené finanční prostředky - podzim 2013. Ukončení se předpokládá do konce listopadu 2013 nebo vyčerpáním alokace finančních prostředků. Průběh financí lze sledovat na stránce www.nzu2013.cz Vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby se očekává v roce 2014. Graf: Očekávané rozdělení financí na dotace podle objektů z celkových 28 mld. Kč:           Z grafu vyplývá, že 70 % dotací (cca 19,6 mld. Kč) bude určeno pro objekty k bydlení a 30 % dotací (cca 8,4 mld. Kč) bude určeno pro objekty veřejné služby. Dotace na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení – rodinné domy a bytové domy (rekonstrukce) Při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % je podpora 30 % z celkových uznatelných nákladů na opatření (celkové zateplení objektu). Při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % je podpora 40 % z celkových uznatelných nákladů na opatření (celkové zateplení objektu). Při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % je podpora 55 % z celkových uznatelných nákladů na opatření (celkové zateplení objektu a instalace rekuperace). Dotace na novostavbu rodinného domu Výstavba rodinného domu v pasivním standardu – dotace 400.000 Kč. Výstavba rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie – dotace 550.000 Kč. Dotace na snížení energetické náročnosti objektů veřejné služby – obecní úřady, školy, školky, kulturní domy, hasičská zbrojnice a jiné Dotace bude až 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů Podpora na projektovou přípravu Dotace bude určena na zpracování projektové dokumentace – výkresy a technické zprávy Dotace bude též určena na vypracování průkazu energetické náročnosti budovy včetně odborného posudku Více informací na oficiálních stránkách Fondu životního prostředí:  www.nzu2013.cz  
O NÁS