Nízkoenergetické a pasivní domy
Nízkoenergetické domy Tyto domy jsou charakterizovány nízkou potřebou tepla na vytápění. Té je dosahováno zejména optimalizovaným stavebním řešením obálky budovy. Za nízkoenergetickou budovu se obvykle považuje budova, jejíž potřeba tepla na vytápění je výrazně nižší než aktuální požadavek národních předpisů. Charakteristika: Měrná potřeba tepla na vytápění do     50 kWh/(m2.a) Otopná soustava o nižním výkonu Dobře zateplené konstrukce Řízené větrání Pasivní domy Pasivní domy jsou charakterizovány minimalizovanou potřebou energie na zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a minimalizovanou potřebou primární energie z neobnovitelných zdrojů na jejich provoz díky optimalizovanému stavebnímu řešení a dalším opatřením. Povinně hodnocenou vlastností je celková průvzdušnost obálky budovy. Charakteristika:    Měrná potřeba tepla na vytápění do 15 (20) kWh/(m2.a)    Otopná soustava o nižním výkonu nebo teplovzdušném vytápění s rekuperací    Vynikající parametry tepelné izolace Řízené větrání    Velmi těsné konstrukce    Celková intenzita výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa nesmí překročit hodnotu n50=0,6h-1  Energeticky nulové domy Hodnocení vychází z roční bilance energetických potřeb a energetické produkce v budově a jejím okolí, vyjádřené v hodnotách primární energie. Předpokládá se, že budova je připojena na obvyklé energetické sítě. Jedná se tedy o bilančně nulovou budovu, jak je uvedeno dále. Zpravidla je výhodné, aby stavební řešení a technická zařízení budovy byla navržena tak, aby odpovídala standardu pasivní budovy. Jsou stanoveny dvě základní úrovně hodnocení: Úroveň A – do energetických potřeb budovy se zahrne potřeba tepla na vytápění, potřeba energie na chlazení, energie na přípravu teplé vody, pomocná elektrická energie na provoz energetických systémů budovy, elektrická energie na umělé osvětlení a elektrické spotřebiče. Úroveň B – jako A, ale bez zahrnutí elektrické energie na elektrické spotřebiče. Pokud Vás tato problematika zajímá, více se dočtete v knize Nízkoenergetické domy 3 (nulové, pasivní a další) od Jana Tywoniaka.
Co jsou nízkoenergetické a pasivní domy?
O NÁS